Dupa Słonia

Ilya Marchuk28 sierpnia 2023

Dolina Będkowska, położona na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jest jednym z najbardziej cenionych obszarów wspinaczkowych w Polsce. Jest częścią Ojcowskiego Parku Narodowego i przyciąga zaawansowanych wspinaczy dzięki swoim wapiennym formacjom skalnym.

Dupa Słonia to jedna z wyróżniających się skał w Dolinie Będkowskiej. Nazwa ta może brzmieć humorystycznie, ale skała ta jest poważnym wyzwaniem dla wspinaczy.

Kilka kluczowych informacji o Dupa Słonia:

  1. Lokalizacja: Południowa część Doliny Będkowskiej.
  2. Rodzaj skały: Wapień.
  3. Ilość dróg: W zależności od aktualizacji, formacja oferuje różnorodne drogi wspinaczkowe, które przyciągają zarówno średnio zaawansowanych, jak i ekspertów w tej dziedzinie.
  4. Wyposażenie: Większość dróg jest dobrze ubezpieczona, ale warto mieć ze sobą dodatkowy sprzęt wspinaczkowy, w zależności od preferowanej trasy.

Poza Dupa Słonia, Dolina Będkowska oferuje szereg innych formacji skalnych i dróg wspinaczkowych, które warto eksplorować.

Dzięki wielkie za topo dla FundacjaWspinka!

Ich topo powinni być rozpowszechniane pod licencją CC-BY-SA 3.0. Zachęcam szanować!